Laisa silma ravi Eestis

Laisa silma ravi Eestis

Mis on laisk silm?

Laisk silm ehk amblüoopia võib olla kaasasündinud või tekkinud elu jooksul. Kaasasündinud amblüoopia puhul võime märgata silma(de) äravajumist sisse- või väljapoole. Silma äravajumise põhjuseks on silma hülgamine aju poolt. Hülgamist võivad põhjustada nii kahe silma optilise tugevuse erinevused kui ka takistused silma sisemuses, näiteks katarakt ehk hallkae. Katarakt võib olla nii kaasasündinud kui ka eluea jooksul tekkinud. Seepärast on ülioluline jälgida väikelaste puhul pildistamisel punase silma refleksi, silmade koostööd ja silmade suurust. Silmad arenevad esimesel kuuel elukuul ülikiirelt ja nii on juba kuuendal elukuul võimalik näha silmade koostööd ja sujuvat jälgimist, samuti fikseerimist.

Mida tuleks jälgida lapse nägemistaju arengus?

Kõik algab esimesest koju saabumise päevast. Milline on keskkond, kuhu beebi tuuakse? Esimesel neljal elukuul, kui beebid enamus ajast magavad, on soovitav öösel kasutada öölampi. Selleks sobib hästi soolalamp. Päevasel ajal, kui laps magab tuleks tuba hoida võimalikult valge. Tänu valgusele hakkavad läbi laugude tekkima biokeemilised protsessid, mis reguleerivad ärkvelolekuaega.

Laste nägemisvõime on madal, nähes halle varje, seepärast tuleb tagada beebi ärkvelolekuajal ruumis võimalikult hea valgustus. Valgustemperatuuriks sobib 2600-2900K. Beebid näevad esimesel neljal elukuul 25cm kauguselt ca 10cm suuruseid objekte, seitsmendal elukuul on juba võime näha ca 2cm objekte.

Toa värvid, sisustus elemendid, mänguasjad peavad olema võimalikult kontrastsetes toonides, vältida pastelseid toone. Lisada erisuurustega peegleid. Peeglid aitavad silmi koondada, kui beebi endale otsa vaatab. Täiesti omal kohal on värvilised jõulutuled, aastaringselt, eriti laisa silma ravimisel.

Kodus tehke järgmiselt. Katke esmalt beebi üks silm oma peopesaga. Hoidke teises käes erksavärvilist mänguasja. Liigutage mänguasja aeglaselt paremale-vasakule. Kui laps jälgib pilgutades umbes kolme sekundi jooksul mänguasja liikumist, võib arvata, et silmade areng on võrdne. Korrake sama kahe silmaga koos.

Kuidas laiska silma ära tunda?

Silma, milles on häiritud ajust tulevad impulsid, tunneb ära erinevates vanuserühmades järgmiste tunnuste või sümptomite abil:

 • Silma suuruste erinevus
 • Ülalau vajumine silmale
 • Silma(de) äravajumine
 • Vaatamisel ühe silma kinnikatmine
 • Pea pööramine, eelistades vaatamisel ühte silma
 • Treppidest käimise kartus
 • Komistamine
 • Rattaga sõitmise kartus
 • Asjadele otsa põrkamine
 • Pallimängudes kohmakas ja „uimane“ liikumine
 • Pallimängudes vigastuste esinemine
 • Kohmakus asjade haaramisel ja asetamisel
 • Uues olukorras on vaja kohanemisaega
 • Hüperaktiivsus
 • Lugemisraskused
 • Kohmakas peenmotoorika 

Lisaks võib esineda koos laisa silmaga silmalihaste nõrkus, millega ilmneb:

 • Sagedane pilgutamine
 • Silmade sügelus, vesisus
 • Silmade punetus
 • Raskused silmside hoidmisel, ilmneb vesisus, sage pilgutus
 • Liiga lähedalt lugemine või televiisori vaatamine
 • Peavalud
 • Väldib lugemist, joonistamist, peenmotoorikat
 • On püsimatu, tunneb end ebakindlalt
 • Topeltnägemine
 • Ei meeldi 3D filmid

Kuidas laiska silma ravida?

Laisa silma ravimisel on esmatähtis avastada kõrvalekalded võimalikult varakult. Mida varem ja täpsemalt suudetakse valguslainepikkused suunata läbi silmas oleva musta augu ehk pupilli silmapõhja, seda täpsemad närviimpulsid tulevad silmalihastesse. Nii hakkab aju silma kasutama ja siduma nähtavat infot teise silmaga.

Kõige täpsema selguse silmade seisundi kohta saab silmade kontrollis. Selleks uuritakse silma sisemust mikroskoobiga või oftlamoskoobiga ning mõõdetakse retinoskoobiga optilist võimekust. Mõnikord võivad silma optilised pinnad olla ebaühtlase kujuga ning põhjustada vaadatava detaili piirjoonte „karvasust“. Sellist silma nimetatakse astigmaatiliseks silmaks ning silma optilist võimekust korrigeeritakse silinderklaasiga.

Optilistel klaasidel on omadus suunata silmalihaseid kas sissepoole või väljapoole. Selle põhjuseks on prismaefekt klaaside tsentris. Seepärast tuleb nägemisvõime korrigeerimisel väga täpselt hinnata optilise klaasi mõju kahe silma koostööle.

Kui on perekondlikke eelsoodumusi laisa silma tekkeks kaasasündinud silmahaigustega, tuleks kindlasti pöörduda laste silmaarsti poole. Nägemisteraapia kabinetis nõustame vanemaid enne kolmandat eluaastat ning laste nägemist kontrollime alates kolmandast eluaastast.

Olulised tegevused laisa silma ravis Nägemisteraapia kabinetis

Kui ilmneb optiline erinevus kahe silma vahel, tuleb esmalt saavutada silmade nägemise võrdsus. Selleks korrigeeritakse nägemishälvet ning kontrollitakse saadud optilist tulemust kahe silmalihasgruppide koostöös.

Silmade äravajumise korral määratakse optiline klaas, mis aitab hoida silmi otse, mõnel juhul tuleb lisaks optilistele klaasidele lisada ka prisma tugevust.

Laste puhul on esmane ülesanne leida sobiv prilliraam ning optiliselt täpsed ja õige pinnakattega või filtriga klaasid. Kui raam on lapse jaoks ebamugav, tundub kogu nägemist treeniv protsess ebameeldiv. Eriti juhul, kui kahe silma optiline tugevus on väga erinev, näiteks on üks silm +2,00 ja teine silm +7,00. Kui prilliklaaside tugevus pole õigesti määratud, ilmneb lapses protestimeelsus ning lapsevanemad tunnevad end abitult ja nõutult. Nii oleme sageli saanud oma klientideks väiksed patsiendid, kelle nägemine pole ilmutanud paranemise märke.

Alustatakse kohe nägemisteraapiaga

Silmade ebavõrdse tugevuse korral kaetakse kõigepealt kinni paremini nägev silm. Kinnikatmise aeg sõltub sellest, milline on kahe silma erinevus ja nõrgema silma nägemisvõime. Kinnikatmise ajal soovitame lähiala peenmotoorikat arendavaid tegevusi, vaadata televiisorit ja ka kinos filme. Sõpradega õues mängides soovitame õnnetuste ja traumade vältimiseks klappi mitte kanda. Õues aitavad silmi erinevad valguslainepikkused. Õues viibimine arendab kontrasti- ja sügavustaju ning aitab hoida ära nägemise halvenemist.

Silma kinnikatmisel tulevad kasuks:

 • Joonistamine, värvimine, peenmetoorikat arendavad tegevused
 • Pusled, lauamängud, eri suurustega klotsid
 • Pallide veeretamine ja viskamine
 • Labürindist väljapääsu otsimine silma(de)ga
 • Peidetud pildid (internetist)
 • Televiisori vaatamisel istuda u 2 meetri kaugusel, väiksema televiisori puhul isegi kuni 1,5 meetri kaugusel.
 • Arvuti ja nutiseadmete kasutamine (kuni 30 minutit päevas)
 • Kinos valida istekoht saali keskele või ettepoole. Oluline on, et silm liiguks
 • Kujundite värvimine, peeglist vaadates.
 • Jne.

Laisa silma puhul tuleb aktiivselt tegutseda. Seepärast on meie kokkusaamised vähemalt iga kolme kuu tagant mõnikord igal kuul, et jälgida muutusi ning anda uusi ravivõtteid.

Kui kahe silma optiline tugevus on võrdsustunud, kuid esineb silmade äravajumist või aju poolt isetahtsi valimist, kasutades kord üht, kord teise silma, tuleks:

 • Kasutada nööri, millele on lükitud erksavärvilised pallid, näiteks punane, roosa, kollane, sinine, roheline. Õpetada silmadega koos vaatamist ühelt pallilt teisele.
 • Fikseerimistestide abil õpetada silma vaatama täpselt ühte punkti.
 • Erinevad filtrid aitavad tekitada silmades erinevaid pilte, mis õpetab aju siduma kahe silma pilti. Tekib 3D-nägemine.
 • Silmalihaste tugevdamine optiliste klaaside ja prismadega.
 • Jne

Millised päikeseprillid valida laisa silma puhul? 

Üks tegur on UV-kaitse, teine tegur on valguseredus. UV-kaitsega peavad olema ka ilma värvita prilliläätsed. UV kaitse olemasolu saab kontrollida optikapoodides, kus kontroller on olemas. Nägemisteraapia kabinetis müüdavatel Zeissi prilliläätsedel on kõigil 100% UV-kaitse ning prilliläätsede UV kontrolli teostatakse Zeiss VISULENS 500-ga.

Päikeseprillide tooni valikul tuleb laisa silma puhul arvestada nõrgema silma nägemisteravusega. Teine oluline tegur on vanus. Enne seitsmendat eluaastat näevad lapsed udusemalt. Kolmas tegur on reisimine meie laiuskraadidelt allapoole, kus UV-kiirguse tase on kõrgem ja seda ka pilves ilmaga.   

Kui prilliläätsed ei vasta silma optilisele vajadusele, siis tume prillilääts vähendab halvasti nägeva silma kontrastitaju ja vaateväljas tekivad pimealad, mis tähendab, et tumedate klaasidega pannakse halvasti nägevale silmale klapp ette ning aju seda silma ei kasuta. See võib omakorda tekitada laisa silma ravis tagasimineku. Soovitame valida kaitseprillid tooniga, kus silm paistab läbi ja ideaalne tulemus saavutatakse, kui prilliläätsede pinnad on mõlemalt poolt kaetud peegeldusvastase pinnakattega. Kui valida isetumenevad klaasid, siis on soovitav kanda prille koos nokamütsiga, et klaasid ei tumeneks maksimaalse tumeduseni.  

Mida põhjustab laisa silma ravimata jätmine?

Aju ülesanne on hoida meid elus, seepärast on meil olulisi meeleorganeid kaks. Kui üks meeleorgan on rivist väljas, töötab aju teise organi retseptoritega. Küll aga tekib küsimus uute kogemuste saamisel. Kui kiiresti me kohaneme, mõistame ja reageerime?

Amlüoopne silm ei parane iseenesest nagu haavad, vaid vajab teadlikku lähenemist. Amlüoopse silma ravimata jätmine jätab püsiva käitumismustri kogu eluks. Tuleb olla valmis selleks, et kui hästi nägeva silmaga juhtub trauma, on vaja hakkama saada halvasti nägeva silmaga. Kuidas tulete toime? Kas peate loobuma elukutsest, spordist, auto juhtimisest? Kas peaksite vahetama elukohta? Kas vajate rehabilitatsiooniplaani? Jne. Jne.

Nende küsimuste ees võivad seista kord teie lapsed, kui jätate lapsevanemana oma lapse nägemise tähelepanuta.

Nägemismeel mõjutab aju 32 osa ja saab alguse valguse jõudmisest silmapõhja teravale nägemisalale. See on umbes 5 mm suurune, millest 1,2 mm on ala, millega näeme teravalt.

Valguse teekond silmast ajju

Silmapõhja reetinalt ajju tulevad impulsid mõjutavad kesknärvisüsteemi, ruumilist teadlikkust V1 alas („mis see on?“, „kus see on?“), närvi impulsside saatmist lihastesse liikumisel – spordis ja liikluses, tasakaalutunnetust, motoorikat, koordinatsiooni, mälu, tähelepanu, taju, teadlikkust, mõtlemist, teadvust ja ka hüpotalamuse funktsioone.

Valguse teekond silmast ajju

Kui varem oldi arvamusel, et alates kooliminekust ei anna ravi enam tulemusi, siis tänu uutele aju-uuringutele võime olla kindlad, et laisa silma ravi mõjutab aju struktuure igas vanuses patsientidel. Tõsi, mida vanem on patsient, seda rohkem tuleb enesega tööd teha. Omandatud nägemistaju muutmisel on vanemas eas ilmnenud ebamugavustunde kõrval ka iiveldust ning seetõttu on vaja enese motiveerimist. Kuid patsiendid, kes on selle läbi teinud, ütlevad, et saavutatu on seda väärt. Silmad oleks justkui suuremad ja näevad rohkem. Eriti kummaline tunne olevat 3D-kinos.

Kui rääkida stereonägemisest, siis võime kinokavast näha, kui palju on inimesi, kellele 3D-filmid meeldivad. 3D-filmide osakaal on kavas hüppeliselt vähenenud. Nii on ka selgunud patsientide anamneesist, et 3D-filmid meeldivad vähestele.

Milline on tagasiside?

Patsientide tagasiside on võimaldanud viia laisa silma ravi Eestis väga kõrgele tasemele, mis on tekitanud väga hea tunde nii tegijatel kui ka patsientidel. Oleme saanud tunnustust spetsialistidelt Belgiast, Saksamaalt, Inglismaalt, USA-st ja Eesti silmaarstidelt. Nägemisteraapia on väga uudne teraapiavorm, mis pole veel kõikjale jõudnud. Seepärast on eriti uhke tunne, et saame pakkuda ravi suurriikide tasemel.

Kui soovid hoida oma nägemist kõrge vanuseni ning tahad olla kindel, et sinu silmade eest on võetud parimat hoolt, broneeri aeg vastuvõtule!