PRIVAATSUSPOLIITIKA

Silmatark OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Silmatark OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Silmatark OÜ kogub isikuandmeid e-ostu kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi või ettevõtte nime, postiaadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, maksedetaile (edastame volitatud töötlejale Stripe Estonia).

Muude andmete kogumine

Silmatark OÜ kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe Silmatark OÜ külastajate sugu, vanus, keele-eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-ostu korral ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks e-ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatatkse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie veebilehel.

Ühtlasi saame kogutud isikuandmete abil teavitada kliente uutest teaduslikest uuringutest ning parimatest pakkumistest uudiskirja kaudu.

Isikuandmete edastamine

Silmatark OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhtudel, kui seda on vaja teenuse osutamiseks (Omniva, Stripe Estonia).

Isikuandmete kaitse

Silmatark OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Silmatark OÜ sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanali olemasolul pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Silmatark OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.