Täiskasvanud

Nägemisuuring 40€

Nägemisteraapia 45 minutit 25€

Prilliklaaside tellimisel nägemisuuring -50%

Milline on täiskasvanu silmade nägemisjõudlus, oleneb peamiselt sellest, kuidas on enne suhtutud nägemistervisesse. Suurim väljakutse silmadele ja kogu skeletile on lugemine erineva suurusega ekraanidelt ning väikeste detailide töötlemine. See puudutab hambaarste, hambatehnikuid, õmblejaid, tehastes jootmistöölisi jne. Mistahes pikaaegne lihaste liikumatus põhjustab nende nõrgenemist, millega kaasneb kahe silma koostöö häire ja optika muutus ning ka muutused skeletilihastes.

 

Kui silmade suure koormuse tõttu ilmneb, et iga-aastane prillitugevuse muutus võib tõmmata kriipsu peale soovile vabaneda prillidest laserkirurgia abil, või kui olete laseroperatsioonil saanud prillidest lahti, kuid tunnete, et nägemine on taas nõrgenema hakanud, on abi saadud nägemisteraapiast

 

Olulise kombinatsiooni nägemistervise jaoks moodustavad uni, tervislik toitumine ja aktiivne eluviis. Kui ilmneb, et silmade väsimus ja jõudlus hakkavad mõjutama lugemiskiirust ja töö efektiivsust, tuleks parima nägemisvõime saavutamiseks teha silmalihastestid.

 

Nõrgad silmalihased ning nõrk nägemisvõime mõjutavad nägemistaju ning tasakaalu seeniorieas.

Nii mõnigi kord on sattunud vastuvõtule klient, kes „kardab“ vajaliku tugevusega prille kanda, arvates, et see nõrgestab nägemist. Optilised klaasid aitavad küll selgelt näha, kuid mõjutavad ka silmalihaste liikumist. Seepärast on väga oluline hinnata nägemisvõimet erinevatel kaugustel, samuti seda, milline on silmalihaste koostöö ja millal ilmneb väsimus.

 

 

Hea kontrastitaju, hämaras nägemine, kauguste õige hindamine, reaktsioonikiirus spordis, turvaline liikumine, lugemiskiirus jne – kõik see oleneb silmade nägemisvõimest ning koostööst.

Ebaselge nägemine ja nõrk silmade koostöö mõjutavad nägemistaju. Seni on meil nägemistajust vähe räägitud, ilmselt tema keerukuse tõttu. Vaata nägemistaju püramiidi. 

Nägemistaju püramiid

Tööandjad saavad jälgida oma töötajate nägemisvõime muutust töötervishoiu raames tehtavas silmade kontrollis. Nende testide abil on näha, kas nägemine on muutunud või mitte, kuid saadud andmete põhjal soovitame edasi pöörduda täpsustavatele uuringutele.

Prilliklaase määrata on praegu mitu korda keerulisem kui 20 aastat tagasi. Seda põhjustavad ekraani taga istumine või liiga palju lähialas nokitsemine. Praegu ei piisa ainult, kui paigaldada klaasid prooviraami ning määrata nägemisteravust, vaid tuleb hinnata klaaside mõju silmadele. Seda on vaja, et hoida oma nägemist kõrge vanuseni.

Lisaks väga põhjalikele nägemistestidele kasutame klaaside tellimisel Saksa kvaliteetoptika Zeissi terminali, kus võtame mõõtmisel väga täpselt arvesse silmade asendit prilliraami suhtes ja ka pea kaldenurka. On juhtumeid, kus klient saab teada, et pinged õlavöötmes võivad olla põhjustatud peaasendi telje äravajumisest.

Silmalihaste nõrgenemisel alustame nägemisteraapiaga, et hoida ära nägemise halvenemist.

Oluline osa nägemisvõime hoidmisel on tervislikul toitumisel ja eluviisil ning liikumisel. 

Kui vajate parimaid soovitusi ning nõuandeid oma nägemise kohta, palun broneerige aeg vastuvõtule.

TESTID

  • Silmalihastestid
  • Kahe silma koostöö hindamine
  • Silmapõhjade kontroll
  • Nägemisteraapia

 

Nõustamine valgustuse, prilliklaaside ning prilliraamide  osas.