Mis on nägemisteraapia?

Mis on nägemisteraapia?

Nägemisteraapia on visuaalsüsteemi füsioteraapia. Individuaalselt koostatud harjutustekava parandab ennekõike silmade monokulaarset võimekust ja binokulaarset visuaalsüsteemi ajus. Öeldakse, et 80% meid ümbritsevast keskkonnast saame nägemismeele kaudu. Mida see number tähendab?

Lugemine, joonistamine, käsitöö, ruumis liikumine, pallimängud, liiklemine, näojooned ja lugematud muud tegevused annavad ajule signaale läbi silmade. Silmade võime märgata ja jälgida liikuvaid objekte annab ajule signaale. Sellest oleneb meie reageerimiskiirus just liikluses ja spordis.

Info liikumine silmade kaudu, eeldab väga tugevat silmalihassüsteemi. Tähtede fookustamine, sõnade õigesti kokkulugemine, ridade jälgimine  ja teksti analüüs on üks keerulisemaid protsesse aju jaoks.

Nägemisteraapia on mittekirurgiline visuaalsüsteemi füsioteraapia, parandades nägemishäireid, motoorikat, tasakaalu ja taju.

Selleks, et välja selgitada, kas nägemisteraapia aitab lahendada nägemisprobleemi, tuleb läbi viia nägemisuuring, mis sisaldab silmade tervisliku seisundi hindamist, nägemisteravuse määramist ja ortoptilisi mõõtmisi ning analüüsimist.

Ortoptilised mõõtmised ja binokulaarne nägemiskontroll aitavad paremini mõista nägemisprobleemide tegelikku põhjust.

Mis põhjustab nägemise halvenemise?

Meie esivanemad on ellujäämise nimel pidanud tegelema küttimise, kalapüügi, koriluse ja põllundusega, mispärast sai nende visuaalsüsteem keskkonnast pidevalt uusi stiimuleid. Nende tegevuste jaoks olid olulised hea kaugnägevus ja sügavustaju (stereoskoopiline nägemine). Täna on kogu meie tegevus liikunud kahedimensioonilisele alale nagu lugemine, paberitöö ning erinevad ekraanid.

Mõnede inimeste visuaalsüsteem pole võimeline lähitöö koormusele vastu pidama, sest lähiala ülesanded vajavad silmalihaste täpseteks liikumisteks ja silmaläätse fookustamiseks enam stereoskoopilist nägemist. Kui lähitöö koormus on suur ja tekkinud on muutused silmade lihassüsteemis, ilmnevad nii silmade väsimus kui ka keskendumisvõime langus.

Silmade lihassüsteem

Silmade liikumisega käivitub silmaläätse liigutav lihas, mis aitab fookustada objekte selgelt erinevatel kaugustel. Lühidalt kirjeldades jälgivad silmalihased liikuvaid objekte ning aitavad hoida lugedes järge. Silmaläätse liigutv tsiliaarlihas teravustab “pilti” selgeks, erinevatel kaugustel. Silmalihaste ja silmaläätse koostööna saadetakse võrkkesta abil visuaalinfo töötlemiseks ajju, mis aitab meil teha otsuseid.

Silmade lihassüsteemile on pikalt lähialal töötamine suureks koormuseks, mistõttu võivad ilmneda järgmised sümptomid:

 • silmade väsimus, punetus
 • “kiskumine” silmade ümber
 • tööjärje kaotus
 • tähtede hõljumine
 • udusus erinevatele kaugustele
 • peavalud
 • valgustundlikkus
 • unisus
 • silmade vesitsemine, kipitus, sügelus (sarnased kuiva silma sümptomitele)
 • topeltnägemine
 • liikuvas transpordis lugemisel iivelduse teke
 • hämaras nägemise raskused


Silmalihassüsteemi häirete tagajärg

Silmalihassüsteemi häired tulenevad silmade vähesest liikumisest ja pikka aega järjest lähialal töötades. Sageli ei osata silmalihassüsteemi häireid seostada:

 • õpitulemuste langusega
 • lugemisraskustega
 • sagedase prilliklaasi tugevuse muutusega
 • keskendumisvõime- ja töö efektiivsuse langusega
 • sportlike saavutuste langusega (kiiret reageerimist, nägemissügavust ja täpsust vajavad alad)
 • peavaludega

Nägemisteraapia ja teaduslikud uuringud 

Alles hiljuti teadlaste poolt läbi viidud uuringud kinnitavad, et inimese aju on plastilisem kui seda varasemalt arvati ning uued oskused, mida saadakse väliste stiimulite abil,  muudavad mitte ainult aju funktsiooni vaid ka aju struktuuri.

Nägemisteraapias kasutatakse eritugevusega optilisi klaase, prismasid, stereogramme, stereoskoope jt teste mille eesmärk on:

 • Nägemissügavuse ehk stereoskoopilise nägemise parandamine
 • Silmalihaste liikumise jõudluse kasvamine
 • Silmaläätse fookustamise kiiruse tõstmine

Nägemisteraapia abil paraneb visuaalne võimekus:

 • Amblüoopia ravil (laisk silm)
 • Strabismi ravil (silmade äravajumisel)
 • Nüstagmi korral (silmade külg-küljele kiire liikumine)
 • Insuldijärgselt
 • Kõõrdsilmsuse operatsiooni järgselt
 • Traumade korral, mil tekkis topeltnägemine

Nägemisteraapias kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • eritugevusega optilisi klaase
 • prismasid
 • silma katikut
 • stereofiltreid
 • erivärvi klaase
 • erikirjaga teste
 • eripiltidega teste
 • stereoskoopi
 • nööri, pliiatseid, helmeid
 • tasakaalulauda, – patju
 • palle
 • peegleid

Silmade monokulaarset lihassüsteemi võimekust ja binokulaarset nägemist on võimalik tõsta tõhusamalt nägemisteraapia abil. On järeldatud, et nendel, kes käisid nägemisteraapias, püsis silmalihaste koostöövõime pikemalt, kui nendel, kes tegid silmaharjutusi iseseisvalt.

Karmen Johansson
Karmen Johansson
nagemisteraapia@gmail.com

Neuro-optometrist

Postita kommentaar